Om oss

 
 
 
 
 
Jeg som en av mange i vår hobby ble ganske lei av å måtte lete rundt om i verden for å skaffe det en trenger , derfor tok jeg initiativet og satte igang for å få laget noe av det vi trenger selv.
Som de fleste vet er vår hobby ikke av den billigste typen, det meste har en høy pris, så derfor har jeg etter beste evne klart å få laget en del til forholdsvis akseptable priser.
Så, kjære venner, jeg fortsetter min søken i forskjellige land etter  små bedrifter/produsenter som kan lage det jeg ønsker til til en saklig pris og kommer forhåpentlig tilbake med flere artikler senere.
                                                                                                   
Om det er noen som har ideer om andre saker og ting som bør lages, tar jeg i mot med glede !
Mvh.             
Oss i MSRS