Hva er reenactment?

Hva er reenacting?

Dramatisering av fortidens hendelser har vært vanlig i lange tider. Reenacting innebærer å rekonstruere en eller flere faktiske historiske begivenheter og levendegjøre fortiden ved å gjenskape utvalgte deler eller aspekter av den.

I motsetning til et skuespill, så følger ikke deltakerne på et reenactment et bestemt manus, istedet har de studert den valgte tidsepoken i tilstrekkelig detalj til at de kan utføre daglige gjøremål på en tilnærmet tidsriktig måte, en måte som er både representativ og så historisk riktig som mulig.

 

Sikkerhet går alltid foran. Vi leker ikke med våpen.

Historisk korrekthet. Organisasjon, uniformer, utrustning, våpen, stridsteknikk, leir, osv. skal være mest mulig korrekt i forhold til det historiske forbildet en representerer.

Kunnskap og læring. God kunnskap om tidsperioden vi forsøker å fremstille er viktig. Reenacting er en kontinuerlig læringsprosess for alle involverte. Vær ydmyk overfor de som beviselig kan mer enn deg. (leveregel)

Fokus på den alminnelige soldat. En driver ikke med reenacting for kun å vise seg frem i fancy uniformer eller være s.k. linselus. Det er offiserer og den menige soldats hverdag det først og fremst handler om.

Lagarbeid. Reenacting handler om å gjøre ting sammen. Alle må gjøre sin del av jobben.

Vi kan alltid bli bedre. Ingen er perfekt, vi kan alle jobbe for å forbedre oss.

Både kompanisjef og nestkommanderende bør velges demokratisk av medlemmene.

Vær ikke spesielt opptatt av militære grader, officerer må være forberedt på ål egge bort graden når en drar på større reenactments i inn og utland.

 

Th.Jensen